Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KSH
CTCP Damac GLS
Số 99 An Trạch Phường Quốc tử giám, quận Đống Đa, Hà Nội
02439364695
0700189368
Hoàng Văn Long - Chủ tịch
Hoàng Trọng Khánh - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
19/09/2019
575.096.750
57.509.675
57.509.675
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/05/2021 26/05/2021 20/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/07/2020 28/07/2020 15/08/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 20/07/2020 21/07/2020 03/08/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 12/06/2020 15/06/2020 30/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi