Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KLB
Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long
40-42-44 Phạm Hồng hái, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
0297 386 9950
1700197787
Trần Tuấn Anh - Tổng giám đốc
Trần Tuấn Anh - Tổng giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
29/06/2017
3.236.957.960
319.895.796
323.695.796
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/06/2021 22/06/2021 25/06/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 05/04/2021 06/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 10/12/2020 11/12/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 04/03/2020 05/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi