Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KLB
Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long
40-42-44 Phạm Hồng hái, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
0297 386 9950
1700197787
Trần Tuấn Anh - Tổng giám đốc
Trần Tuấn Anh - Tổng giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
29/06/2017
3.236.957.960
319.895.796
323.695.796
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/03/2020 05/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/03/2019 15/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/09/2018 17/09/2018 Trả CP thưởng
4 14/09/2018 17/09/2018 Trả cổ tức bằng CP
    Tổng số 4 bản ghi