Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KGU
CTCP Phát triển Đô thị Kiên Giang
Số 8 Mậu Thân, P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
(077) 3863571
1701353245
Vương Minh Tâm - Giám Đốc
Nguyễn Văn Thảo - Giám Đốc
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
26/06/2017
14.895.730
1.489.573
1.489.573
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/03/2019 06/03/2019 05/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 05/03/2019 06/03/2019 29/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 22/04/2019 14:39 Báo cáo thường niên 2018
2 22/04/2019 14:39 Báo cáo tài chính năm 2018
3 20/04/2018 16:36 Báo cáo thường niên 2017
4 04/04/2018 13:41 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 4 bản ghi