Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KDF
CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO
Lô A2-7, Đường số N4, KCN Tây bắc củ chi, ấp Cây sộp, xã Tân an hội, huyện Củ chi, Tp. Hồ Chí Minh
02838921326
0302901882
Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT
Trần Thị Thùy Linh - Phó Tổng giám đốc - Kế toán trưởng
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
28/09/2017
560.000.000
54.160.000
56.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/12/2020 14/12/2020 29/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 14/05/2020 15/05/2020 09/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 24/07/2019 25/07/2019 08/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 17/05/2019 20/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi