Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KBE
CTCP Sách - Thiết bị trường học Kiên Giang
Lô E16 số 30-31-32 đường 03 tháng 02, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
077.3862125
1700418394
Nguyễn Hùng Dũng - Chủ tịch HĐQT
Lâm Nhựt Minh - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
01/03/2010
12.310.600
1.231.060
1.231.060
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/11/2019 22/11/2019 18/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 29/03/2019 01/04/2019 18/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 29/03/2019 01/04/2019 20/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 13/12/2018 14/12/2018 18/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 06/04/2018 09/04/2018 28/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 06/04/2018 09/04/2018 27/04/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi
    Tổng số 10 bản ghi