Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
JSC
CTCP Đầu tư và Xây dựng cầu đường Hà Nội
39 Hàm Tử Quan, Phường Phúc tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
04.39324814
0103007904
Nguyên Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Nguyễn Thị Hồng Thủy - Cán bộ P.TCKT
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
22/04/2010
15.500.000
1.510.100
1.550.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu