Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ITS
CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
Số 01 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
(84-4) 3664 7595
0200170658
Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc
Đinh Tiến Dũng - Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
18/12/2015
252.000.000
25.200.000
25.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/03/2021 26/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 08/01/2021 11/01/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 17/11/2020 18/11/2020 07/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 09/09/2020 10/09/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 05/06/2020 08/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 11/03/2020 12/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi