Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ISH
CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
Thôn 7, Xã Long Bình, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước
0651 3731400
3800407449
Nguyễn Thanh Hoài - Giám đốc
Nguyễn Thùy Linh - Phó chánh văn phòng
Bình thường
Hoạt động
29/06/2015
450.000.000
45.000.000
45.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/09/2022 20/09/2022 12/10/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 15/03/2022 16/03/2022 14/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 21/10/2021 22/10/2021 11/11/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 19/03/2021 22/03/2021 16/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 03/11/2020 04/11/2020 04/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi