Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ISH
CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
Thôn 7, Xã Long Bình, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước
0651 3731400
3800407449
Nguyễn Văn Dinh - Giám đốc
Nguyễn Thị Tuyết Ly - Chánh văn phòng Tổng hợp
Bình thường
Hoạt động
29/06/2015
450.000.000
45.000.000
45.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2021 22/03/2021 16/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 03/11/2020 04/11/2020 04/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 16/03/2020 17/03/2020 16/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 13/01/2020 14/01/2020 26/02/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 30/09/2019 01/10/2019 16/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi