Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IPH
CTCP In và Phát hành biểu mẫu Thống kê
Số 47-55 ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
02437751597
0100111659
Chu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT
Trương Quốc Dũng - Chủ tịch kiêm giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
03/07/2019
10.000.000
1.000.000
1.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/06/2020 10/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi