Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IPA
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
84-4-39365868
0100779693
Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Hương Thảo - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
17/06/2016
890.982.480
87.294.748
89.098.248
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/05/2021 27/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 25/03/2021 26/03/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 08/06/2020 09/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi