Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IN4
CTCP In số 4
Lô B2/1 Đường số 2A, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bính Tân, TP. Hồ Chí Mịnh
38.291.321 - 38.206.338
0300462580
Nguyễn Văn Do - Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT
Trần Thành Quân Triết - Nhân viên Kế toán Tổng hợp
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
19/05/2010
12.000.000
1.200.000
1.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/12/2020 10/12/2020 28/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 27/07/2020 28/07/2020 17/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 29/05/2020 01/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 21/10/2019 22/10/2019 14/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 19/07/2019 22/07/2019 09/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 05/06/2019 06/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 03/05/2019 06/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 16/04/2020 13:52 Báo cáo thường niên 2019
2 01/04/2020 10:07 Báo cáo tài chính năm 2019
3 02/04/2019 10:38 Báo cáo thường niên 2018
4 02/04/2019 10:12 Báo cáo tài chính năm 2018
5 13/04/2018 10:12 Báo cáo thường niên 2017
6 02/04/2018 14:08 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi