Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IN4
CTCP In số 4
Lô B2/1 Đường số 2A, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bính Tân, TP. Hồ Chí Mịnh
38.291.321 - 38.206.338
0300462580
Nguyễn Văn Do - Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT
Trần Thành Quân Triết - Nhân viên Kế toán Tổng hợp
Bình thường
Hoạt động
19/05/2010
12.000.000
1.200.000
1.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/10/2019 22/10/2019 14/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 19/07/2019 22/07/2019 09/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 05/06/2019 06/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 03/05/2019 06/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 19/10/2018 22/10/2018 08/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 27/07/2018 30/07/2018 16/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
7 04/06/2018 05/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 02/04/2019 10:38 Báo cáo thường niên 2018
2 02/04/2019 10:12 Báo cáo tài chính năm 2018
3 13/04/2018 10:12 Báo cáo thường niên 2017
4 02/04/2018 14:08 Báo cáo tài chính năm 2017
5 21/04/2017 09:16 Báo cáo thường niên 2016
6 31/03/2017 16:49 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 6 bản ghi