Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IHK
CTCP In Hàng không
Số 200, Đường Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
04 3 8272851
0103009389
Bùi Doãn Nề - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Lê Thị Thủy Ngân - Chánh Văn phòng kiêm Thư ký Công ty
Bình thường
Hoạt động
04/03/2010
21.419.280
2.141.928
2.141.928
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/08/2019 06/08/2019 29/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 22/04/2019 23/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 31/08/2018 04/09/2018 26/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 27/04/2018 02/05/2018 22/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 11/04/2019 09:26 Báo cáo thường niên 2018
2 03/04/2019 14:23 Báo cáo tài chính năm 2018
3 23/04/2018 17:56 Báo cáo thường niên 2017
4 04/04/2018 09:04 Báo cáo tài chính năm 2017
5 12/04/2017 17:31 Báo cáo thường niên 2016
6 31/03/2017 16:37 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 6 bản ghi