Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
IFS
CTCP Thực phẩm Quốc tế
Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
061.351.1138
3000245631
KAWASAKI HAJIME - Tổng giám đốc
Trần Thị Ái Tâm - Người phụ trách quản trị công ty
Bình thường
Hoạt động
16/11/2016
871.409.920
87.140.984
87.140.984
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 10/03/2022 11/03/2022 21/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 10/03/2021 11/03/2021 19/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 85 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>