Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IFC
CTCP Thực Phẩm Công Nghệ Sài Gòn
Số 66-68 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
(028) 3826 4239
0301017568
Võ Thành Đông Phương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Võ Thành Đông Phương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Bình thường
Hoạt động
22/03/2016
90.000.000
9.000.000
9.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/05/2021 14/05/2021 10/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 03/06/2020 04/06/2020 25/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 13/09/2019 16/09/2019 14/10/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 3 bản ghi