Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HVG
CTCP Hùng Vương
Lô 44 Khu công nghiệp Mỹ Tho, Xã Trung An, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
(84-0273) 3854 245 - 3854 247
5303000053
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
13/08/2020
0
227.038.291
227.038.291
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 09/02/2021 08:48 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
    Tổng số 1 bản ghi