Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
HVC
CTCP Hưng Vượng
Đường Nguyễn Văn Tiết, Thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
0650.3755517  
3700560531
VÕ HỒNG CƯỜNG - Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Tổng Giám Đốc Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Tổng Giám Đốc
Hủy tự nguyện
Tạm ngừng giao dịch
27/10/2010
0
6.920.750
0
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu