Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HVA
CTCP Đầu tư HVA
Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
02923826688
0104659943
Lê Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT
Lê Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
17/03/2020
56.500.000
5.650.000
5.650.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/06/2020 15/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 13/08/2020 09:56 Báo cáo tài chính quý 2/2020
2 13/08/2020 09:52 Báo cáo tài chính quý 1/2020
3 11/08/2020 16:42 Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
4 18/05/2020 11:04 Báo cáo tài chính năm 2019
    Tổng số 4 bản ghi