Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HU6
CTCP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD6
Tầng 1, 2 – Tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
(84-4) 3641 7365
0102144120
Nguyễn Huy Hạnh - Giám đốc - Ủy viên HĐQT
Ngô Liên Hương - Ủy viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
19/11/2015
75.000.000
7.500.000
7.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/11/2020 05/11/2020 25/11/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 13/03/2020 16/03/2020 16/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 26/09/2019 27/09/2019 16/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 21/03/2019 22/03/2019 16/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 7 bản ghi