Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HU6
CTCP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD6
Tầng 1, 2 – Tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
(84-4) 3641 7365
0102144120
Nguyễn Huy Hạnh - Giám đốc - Ủy viên HĐQT
Ngô Liên Hương - Ủy viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
19/11/2015
75.000.000
7.500.000
7.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/09/2019 27/09/2019 16/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 21/03/2019 22/03/2019 16/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 21/09/2018 24/09/2018 16/10/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 21/09/2018 24/09/2018 10/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 31/01/2018 01/02/2018 27/02/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 13/03/2019 14:09 Báo cáo thường niên 2018
2 04/03/2019 16:45 Báo cáo tài chính năm 2018
3 29/01/2018 08:57 Báo cáo thường niên 2017
4 23/01/2018 10:35 Báo cáo tài chính năm 2017
5 31/03/2017 08:54 Báo cáo thường niên 2016
6 27/03/2017 09:22 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 6 bản ghi