Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HTR
CTCP Đường sắt Hà Thái
Số 199, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
0438.386.354
0100769663
Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc
Nguyễn Bá Thực - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
22/02/2017
15.007.000
1.500.700
1.500.700
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/06/2022 07/06/2022 08/07/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 10/03/2022 11/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 23/06/2021 24/06/2021 26/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 19/03/2021 22/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 21/09/2020 22/09/2020 23/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi