Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HSI
CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh
Ấp 5 đường số 8, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh
0283 7990173
0303951558
Phạm Lê Phương - Chủ tịch HĐQT
Trương Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
11/05/2015
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/03/2022 21/03/2022 20/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/03/2021 29/03/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi