Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HPT
CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
Địa chỉ: Lô E2a-3, đường D1, khu công nghệ cao, phường Long Thạch Mỹ, quận 9, TP.HCM
842854123400
0301447426
Đinh Hà Duy Linh - Tổng Giám Đốc
Nguyễn Thị Hồng Hải - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
17/06/2010
75.348.880
7.379.228
7.534.888
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/03/2019 21/03/2019 19/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 20/03/2019 21/03/2019 10/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 20/03/2018 21/03/2018 18/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 20/03/2018 21/03/2018 11/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi