Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HPT
CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
Địa chỉ: Lô E2a-3, đường D1, khu công nghệ cao, phường Long Thạch Mỹ, quận 9, TP.HCM
842854123400
0301447426
Đinh Hà Duy Linh - Tổng Giám Đốc
Nguyễn Thị Hồng Hải - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
17/06/2010
82.726.050
8.116.945
8.272.605
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/07/2020 22/07/2020 Trả cổ tức bằng CP
2 21/07/2020 22/07/2020 12/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 19/03/2020 20/03/2020 22/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 20/03/2019 21/03/2019 19/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 20/03/2019 21/03/2019 10/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi
    Tổng số 7 bản ghi