Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HPT
CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
Địa chỉ: Lô E2a-3, đường D1, khu công nghệ cao, phường Long Thạch Mỹ, quận 9, TP.HCM
842854123400
0301447426
Đinh Hà Duy Linh - Tổng Giám Đốc
Nguyễn Thị Hồng Hải - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
17/06/2010
82.726.050
8.116.945
8.272.605
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/06/2021 08/06/2021 10/08/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 07/06/2021 08/06/2021 22/07/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 21/07/2020 22/07/2020 Trả cổ tức bằng CP
4 21/07/2020 22/07/2020 12/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 19/03/2020 20/03/2020 22/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
    Tổng số 7 bản ghi