Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
HNT
Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội
454 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
0437577489
0106889438
Nguyễn Hữu Hồng - Giám đốc
Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch HĐQT
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
30/11/2016
55.000.000
5.500.000
5.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/04/2022 26/04/2022 26/05/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 25/10/2021 26/10/2021 26/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 25/03/2021 26/03/2021 26/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 03/12/2020 04/12/2020 24/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 13 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>