Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HNR
CTCP Rượu và nước giải khát Hà Nội
Số 94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
(84-24) 39763763
0100102245
Trần Hậu Cường - Giám đốc
Trần Hậu Cường - Giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
08/06/2018
200.000.000
20.000.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/03/2022 25/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/03/2021 31/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi