Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
HNF
CTCP Thực phẩm Hữu Nghị
Số 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
(84-4) 3864 2579
0102109239
Trịnh Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT
Trịnh Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
03/11/2015
300.000.000
30.000.000
30.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/08/2020 18/08/2020 29/08/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 28/05/2020 29/05/2020 07/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 20/04/2020 21/04/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 25/02/2020 26/02/2020 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
5 08/05/2019 09/05/2019 22/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 26/03/2019 27/03/2019 09/04/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Tổng số 6 bản ghi
  Tổng số 23 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>