Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HNF
CTCP Thực phẩm Hữu Nghị
Số 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
(84-4) 3864 2579
0102109239
Trịnh Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT
Trịnh Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
03/11/2015
300.000.000
30.000.000
30.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/05/2021 13/05/2021 26/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 17/08/2020 18/08/2020 29/08/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 28/05/2020 29/05/2020 07/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 20/04/2020 21/04/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 25/02/2020 26/02/2020 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
    Tổng số 5 bản ghi