Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HLG
CTCP Tập đoàn Hoàng Long
Tòa nhà Hoàng Long, 68 Nguyễn Trung Trực, Bến Lức, Long An
0723872848
1100414052
Nguyễn Quốc Đạo - Tổng Giám đốc
Nguyễn Quốc Đạo - Tổng Giám đốc
Hạn chế giao dịch
Hoạt động
18/09/2019
443.753.850
44.225.385
44.375.385
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/06/2020 09/06/2020 26/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/03/2020 31/03/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi