Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
HLE
CTCP Điện chiếu sáng Hải Phòng
Số 1 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
0200171644
Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT
Vũ Thị Hồng Nhung - Chánh văn phòng
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
14/11/2017
22.000.000
2.200.000
2.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/04/2022 07/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 01/06/2021 02/06/2021 22/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 07/04/2021 08/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 05/10/2020 06/10/2020 15/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 13 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>