Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HLE
CTCP Điện chiếu sáng Hải Phòng
Số 1 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
0200171644
Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT
Vũ Thị Hồng Nhung - Chánh văn phòng
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
14/11/2017
22.000.000
2.200.000
2.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/10/2020 06/10/2020 15/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 25/03/2020 26/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 13/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 02/04/2019 03/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 13/11/2018 14/11/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 5 bản ghi
    Tổng số 6 bản ghi