Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HLA
CTCP Hữu Liên Á Châu
KE A2/7 Tân Kiên - Bình Lợi, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
(84.8) 38 770 062
0302290400
Trần Tuấn Nghiệp - Tổng Giám đốc
Trần Tuấn Nghiệp - Tổng Giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
01/04/2015
344.592.930
34.442.993
34.459.293
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu