Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HKC
CTCP Dệt Kim Hà Nội
Lô 2 - CN 5 - Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
84 2438362027
0100100657
Bùi Tấn Anh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Trần Thị Thu Hà - Trưởng phòng kinh doanh
Bình thường
Hoạt động
22/05/2020
24.000.000
2.400.000
2.400.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/07/2020 17/07/2020 10/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 11/06/2020 12/06/2020 27/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu