Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HHV
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
02363730574
0400101965
Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Ân - Kế toán trưởng
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
18/12/2015
2.673.840.900
267.384.090
267.384.090
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/10/2021 04/10/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 26/03/2021 29/03/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 22/05/2020 25/05/2020 16/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 23/03/2020 24/03/2020 16/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi