Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HHR
Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải
Ngách 481/73, Đường Ngọc Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0100769656
Nguyễn Quốc Vượng - Giám đốc
Nguyễn Quốc Vượng - Giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
17/02/2017
13.800.000
1.380.000
1.380.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/05/2022 12/05/2022 27/05/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 11/03/2022 14/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 20/05/2021 21/05/2021 04/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 31/03/2021 01/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi