Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HHA
CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà
25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
04.36523332
0100100216
Trương Quang Luyến - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Trương Quang Luyến - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
25/05/2015
58.961.000
5.896.100
5.896.100
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/10/2019 17/10/2019 01/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 03/06/2019 04/06/2019 20/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 03/04/2019 04/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 03/10/2018 04/10/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 18/07/2018 19/07/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
6 07/06/2018 08/06/2018 22/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
7 10/04/2018 11/04/2018 24/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
8 01/03/2018 02/03/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 8 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 18/04/2019 15:07 Báo cáo thường niên 2018
2 03/04/2019 13:07 Báo cáo tài chính năm 2018
3 16/04/2018 13:58 Báo cáo thường niên 2017
4 03/04/2018 08:59 Báo cáo tài chính năm 2017
5 10/04/2017 15:48 Báo cáo thường niên 2016
6 31/03/2017 17:10 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 6 bản ghi