Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HHA
CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà
25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
04.36523332
0100100216
Trương Quang Luyến - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Trương Quang Luyến - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
25/05/2015
58.961.000
5.896.100
5.896.100
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/10/2019 17/10/2019 01/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 18/04/2019 15:07 Báo cáo thường niên 2018
2 03/04/2019 13:07 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 2 bản ghi