Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HGT
CTCP Du lịch Hương Giang
Số 2 Nguyễn Công Trứ, p Trú Hội, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
0234.382.6070
3300101124
TOSHIHIKO TAKAHASHI - Chủ tịch HĐQT
Hồ Văn Toại - Trưởng Phòng Nhân Sự, phụ trách quản trị Công ty
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
15/10/2020
200.000.000
20.000.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/03/2022 25/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 22/06/2021 23/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi