Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HFS
CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
Số 13 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quậnHoàn Kiếm, Hà Nội
04.38257453/38253244
0100107927
Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị
Lê Thanh Tân - giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
15/01/2018
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/06/2020 04/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 03/04/2020 06/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 07/06/2019 10/06/2019 25/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 02/04/2019 03/04/2019 18/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi