Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HFB
CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh
451/10 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
028.38.533.496
0301986393
Lê Hữu Châu - Tổng Giám đốc
Lê Hữu Châu - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
30/03/2017
91.000.000
9.100.000
9.100.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/03/2020 01/04/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/12/2019 31/12/2019 26/02/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 10/06/2019 11/06/2019 25/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 28/03/2019 29/03/2019 24/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 24/12/2018 25/12/2018 21/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 11/07/2018 12/07/2018 02/08/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
7 08/06/2018 11/06/2018 25/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
8 30/03/2018 02/04/2018 26/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 8 bản ghi