Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HEM
CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội
Km 12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam
0437655510
0100100456
Bùi Quang Vinh - Tổng giám đốc
Nguyễn Thi Thanh Yến - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
03/01/2017
387.046.500
38.704.650
38.704.650
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2021 22/03/2021 22/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/08/2020 17/08/2020 21/08/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 11/05/2020 12/05/2020 28/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 19/03/2020 20/03/2020 08/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 19/03/2020 20/03/2020 08/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 27/12/2019 30/12/2019 20/01/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 6 bản ghi