Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HEJ
Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP
Số 2, ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
0243.8522331
0100103175
Nguyễn Ngọc Lâm - Tổng Giám Đốc
Nguyễn Ngọc Lâm - Tổng Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
14/07/2017
44.000.000
4.400.000
4.400.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/05/2021 20/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/11/2020 30/11/2020 28/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 05/06/2020 08/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 03/04/2020 06/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi