Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HDO
CTCP Hưng Đạo Container
62 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
0301411035
Trần Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám Đốc
Trần Thanh Xuân - Phó Giám đốc Đầu tư
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
02/06/2017
149.598.790
16.819.879
16.959.879
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/06/2020 12/06/2020 26/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/06/2019 14/06/2019 27/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 13/06/2019 14/06/2019 27/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi