Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HDM
CTCP Dệt May Huế
122 Dương Thiệu Tước, P.Thụy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
02343864337
3300100628
Nguyễn Văn Phong - Tổng Giám đốc
Nguyễn Tiến Hậu - Giám đốc Điều hành
Bình thường
Hoạt động
21/01/2010
152.247.010
15.224.701
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/06/2022 17/06/2022 Trả cổ tức bằng CP
2 16/06/2022 17/06/2022 27/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền
3 17/03/2022 18/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 03/06/2021 04/06/2021 22/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 25/03/2021 26/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi