Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HCI
CTCP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
76 Đường An Dương – Phường Yên Phụ - Quận Tây Hồ - Hà Nội
8292974/8293847
0100105045
Trần Trọng Bình - Chủ tịch HĐQT
Trần Trọng Bình - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
17/09/2010
52.320.000
5.232.000
5.232.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/06/2020 02/06/2020 18/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 25/03/2020 26/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/03/2019 01/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi