Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HC3
CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng
Tầng 3 tòa nhà Htower II số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
02253849481
0200509429
Phạm Kỳ Hưng - Chủ tịch HĐQT
Vũ Thị Vân Thường - Phó phòng kế toán kiêm Thư ký Hội đồng quản trị
Bình thường
Hoạt động
11/07/2017
206.857.170
20.685.717
20.685.717
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/06/2021 04/06/2021 17/06/2021 Trả cổ tức bằng CP
2 03/06/2021 04/06/2021 17/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 18/03/2021 19/03/2021 26/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 18/11/2020 19/11/2020 04/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 11/05/2020 12/05/2020 Trả cổ tức bằng CP
6 11/05/2020 12/05/2020 22/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
7 17/03/2020 18/03/2020 14/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi