Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HC3
CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng
Tầng 3 tòa nhà Htower II số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
02253849481
0200509429
Phạm Kỳ Hưng - Chủ tịch HĐQT
Vũ Thị Vân Thường - Phó phòng kế toán kiêm Thư ký Hội đồng quản trị
Bình thường
Hoạt động
11/07/2017
188.052.670
18.805.267
18.805.267
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/11/2020 19/11/2020 04/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 11/05/2020 12/05/2020 22/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 11/05/2020 12/05/2020 Trả cổ tức bằng CP
4 17/03/2020 18/03/2020 14/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 23/10/2019 24/10/2019 12/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 16/05/2019 17/05/2019 04/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
7 03/04/2019 04/04/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi