Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HBD
CTCP Bao bì PP Bình Dương
Lô 89, đường số 6, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
(84-650) 732850
4603000049
Mai Văn Bình - Chủ tịch HĐQT
Phạm Trung Quyết - Nhân viên công bố thông tin
Bình thường
Hoạt động
16/09/2013
20.111.000
1.904.400
2.011.100
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/03/2019 11/03/2019 13/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 08/03/2019 11/03/2019 07/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 02/04/2018 03/04/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
4 02/04/2018 03/04/2018 23/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 02/04/2018 03/04/2018 26/04/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 24/04/2019 10:18 Báo cáo thường niên 2018
2 04/04/2019 14:01 Báo cáo tài chính năm 2018
3 10/05/2018 11:34 Báo cáo thường niên 2017
4 30/03/2018 09:52 Báo cáo tài chính năm 2017
5 01/08/2017 10:09 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2017
6 03/04/2017 13:09 Báo cáo thường niên 2016
7 30/03/2017 09:07 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 7 bản ghi