Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HAV
CTCP Rượu Hapro
Khu công nghiệp Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
024.38.276.600
0102164984
Đinh Tiến Thành - Giám đốc
Trần Vũ Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
30/11/2017
32.978.600
3.297.860
3.297.860
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/06/2020 29/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 28/06/2019 01/07/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi