Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HAN
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
Số 57 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
0439439063
0100106338
Nguyễn Đỗ Quý - Tổng giám đốc
Dương Ngọc Quang - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
20/10/2016
1.410.480.000
141.048.000
141.048.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/05/2021 10/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/11/2020 30/11/2020 25/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 07/05/2020 08/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 13/02/2020 14/02/2020 25/02/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi