Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HAM
CTCP Vật tư Hậu Giang
184 Trần Hưng Đạo phường An Nghiệp quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
1800506679
Mai Bảo Ngọc - Tổng Giám Đốc
Huỳnh Việt Hùng - Người phụ trách quản trị công ty
Bình thường
Hoạt động
21/08/2017
62.253.990
6.225.399
6.225.399
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/05/2021 26/05/2021 16/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 31/03/2021 01/04/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 05/01/2021 06/01/2021 21/01/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 25/09/2020 28/09/2020 12/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 04/06/2020 05/06/2020 27/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 03/04/2020 06/04/2020 27/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 20/12/2019 23/12/2019 08/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
8 24/09/2019 25/09/2019 10/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 8 bản ghi