Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HAF
CTCP Thực phẩm Hà Nội
Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
04.38253825
0100106803
Ngô Đức Long - Giám đốc
Chu Việt Cường - Phó giám đốc
Bình thường
Hoạt động
24/07/2017
145.000.000
14.500.000
14.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/06/2020 18/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 12/04/2019 16/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi