Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HAC
CTCP Chứng khoán Hải Phòng
số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
031.3842.335
119/GP-UBCK
Vũ Dương Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phạm Công Ngữ - Giám đốc nhân sự
Bình thường
Hoạt động
18/10/2016
291.810.960
29.176.390
29.181.096
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/06/2022 02/06/2022 22/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 29/03/2022 30/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 15/10/2021 18/10/2021 25/10/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 15/04/2021 16/04/2021 10/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 17/02/2021 18/02/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi