Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
HAC
CTCP Chứng khoán Hải Phòng
Số 24, Cù Chính Lan, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam.
031.3842.335
119/GP-UBCK
Vũ Dương Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phạm Công Ngữ - Giám đốc nhân sự
Bình thường
Hoạt động
18/10/2016
291.810.960
29.176.390
29.181.096
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/03/2019 25/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/03/2018 28/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 27 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>