Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
HAC
CTCP Chứng khoán Hải Phòng
Số 24, Cù Chính Lan, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam.
031.3842.335
119/GP-UBCK
Vũ Dương Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phạm Công Ngữ - Giám đốc nhân sự
Bình thường
Hoạt động
18/10/2016
291.810.960
29.176.390
29.181.096
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/10/2021 18/10/2021 25/10/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 15/04/2021 16/04/2021 10/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 17/02/2021 18/02/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 01/04/2020 03/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 24 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>