Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HAB
CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
Số 45B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
04.39361052
0100110302
Lê Quốc Bảo - Tổng Giám đốc
Đỗ Quang Thịnh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
05/01/2018
120.000.000
11.994.000
2.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/10/2021 12/10/2021 19/10/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
2 27/05/2021 28/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 23/12/2020 24/12/2020 21/01/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 21/05/2020 22/05/2020 15/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 03/04/2022 23:45 Báo cáo tài chính năm 2021
2 19/04/2021 10:47 Báo cáo thường niên 2020
3 03/04/2021 11:10 Báo cáo tài chính năm 2020
4 03/04/2020 10:33 Báo cáo thường niên 2019
5 24/03/2020 15:28 Báo cáo tài chính năm 2019
6 05/04/2019 14:44 Báo cáo thường niên 2018
7 21/03/2019 09:35 Báo cáo tài chính năm 2018
8 26/04/2018 17:31 Báo cáo thường niên 2017
9 09/04/2018 08:42 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 9 bản ghi