Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
H11
CTCP Xây dựng HUD 101
Số 7, Biệt thự 6, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội
0438689892
0102243403
Nguyễn Đức Khương - Giám đốc
Bùi Huy Phúc - Trưởng phòng Tổ chức hành chính
Bình thường
Hoạt động
28/04/2011
10.600.000
1.060.000
1.060.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/03/2019 28/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 02/03/2018 05/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 23/04/2019 07:56 Báo cáo thường niên 2018
2 04/04/2019 17:42 Báo cáo tài chính năm 2018
3 18/04/2018 10:23 Báo cáo thường niên 2017
4 04/04/2018 09:01 Báo cáo tài chính năm 2017
5 22/03/2017 09:20 Báo cáo thường niên 2016
6 28/02/2017 10:31 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 6 bản ghi