Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
GTT
CTCP Thuận Thảo
03 Hải Dương, Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
4400123162
Võ Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Võ Hoàng Chương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
07/06/2016
435.030.000
43.503.000
43.503.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/04/2020 06/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi