Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
GLW
CTCP Cấp thoát nước Gia Lai
388 Lý Thái Tổ, Phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh
02693824094
590018614
Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc
Nguyễn Vĩnh Bình - Tổng giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
08/01/2018
180.000.000
18.000.000
18.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/03/2019 06/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 02/05/2018 03/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 01/03/2018 02/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 3 bản ghi
  Tổng số 16 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>